Acest site este proprietatea Pefoc.ro SRL, str Calea Surii Mici nr 68, Sibiu, Romania. Informaţia disponibilă pe acest site despre Pefoc SRL, despre companiile afiliate Pefoc şi terţi si se vrea a fi cât se poate de corectă. 
Cu toate acestea, nu putem garanta pentru corectitudinea informaţiei. Pefoc nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru vreo greşeală din conţinutul acestui site.
Declaraţiile făcute pe acest site au fost făcute în concordanţă cu cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele finale pot diferi în mare măsură de declaraţiile iniţiale, deoarece depind de un grup de factori de natură competiţională şi macroeconomică care sunt în unele cazuri foarte dificil de actualizat constant pe acest site.
Accesând acest site, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a Site-ului pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

 

Termeni generali de folosire a site-ului

 

1. Legea drepturilor de autor
Paginile site-ului nostru sunt protejate de legea drepturilor de autor. În particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice se bucură de copyright. Orice utilizare parţială sau integrală va necesita acordul prealabil în scris din partea Pefoc. Atât conţinutul cât şi structura site-ului sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu excepţia materialelor de presă) necesită acordul prealabil în scris din partea Pefoc. Drepturile de diseminare şi de reproducere sunt deţinute de Pefoc. Drepturile de folosinţă ale imaginilor se păstrează atunci când imaginile sunt adăugate automatic sau manual într-o arhivă.

Fotografiile de presă Pefoc pot fi folosite doar pentru scopuri editoriale. Imaginile Pefoc care sunt reproduse şi/sau modificate pentru scopuri editoriale trebuie să conţină anunţul de copyright "©Pefoc.ro SRL. Toate drepturile rezervate."

 

2. Mărci înregistrate 
Logo-ul Bistrita Seminee şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor aflate pe aceste pagini sunt mărci înregistrate ale partenerilor adiţionali, co-partenerilor, membrilor şi reprezentanţilor legali. Orice abuz sau utilizare neautorizată ale acestor mărci sunt interzise şi constituie încălcări ale legii mărcilor, legii dreptului de autor şi a altor legi ale proprietăţii intelectuale şi ale concurenţiei neloiale.


 
3. Renunţarea la drepturi ale părţilor terţe ale websitului
a. Paginile acestui website conţin linkuri ("hyperlinkuri") către alte website-uri care sunt administrate de părţi terţe şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute companiei Pefoc. Pefoc permite doar accesul către aceste site-uri, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Linkurile noastre către website-urile părţilor terţe sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe site-urile redirecţionate nu ne aparţin. Nu ne identificăm cu niciun fel de conţinut de pe paginile de website ale părţilor terţe. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările drepturilor părţilor terţe.

b. Administratorii website-urilor la care se ajunge prin redirecţionarea de pe Bistritaseminee.ro sunt exclusiv responsabili de conţinutul acestor pagini, de asemenea de produsele puse în vânzare sau de comenzile relaţionate, de orice tip.

c. Pefoc nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care se pot produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.

d. În cazul unei comenzi sau a unei declaraţii legale de orice fel, se încheie un contract între utilizator şi administratorul website-ului respectiv sau între utilizator şi altă parte legală sau persoană instruită în această privinţă, fără nicio relaţionare între Pefoc şi utilizator. Vă rugăm să consultaţi termenii legali şi condiţiile de utilizare de pe website-ul redirecţionat.

 

4. General Disclaimer
Orice responsabilitate Pefoc pentru prejudiciile survenite în urma utilizării acestui website - fără a ţine seama de cauzele legale, inclusiv ofensele - este limitată la prejudiciile cauzate cu bună ştiinţă sau prin neglijenţă gravă. În aceeaşi măsură, responsabilitatea obligatorie Pefoc faţă de încălcările contractuale, totalitatea reclamaţiilor va fi limitată la prejudiciile previzibile. Acest lucru nu va afecta responsabilitatea Pefoc în privinţa legii Responsabilităţilor Produsului sau în alte garanţii oferite anterior.

Pefoc se angajează să nu permită intruziunea viruşilor pe website-ul Pefoc; pe de altă parte, Pefoc nu poate asigura absenţa totală a viruşilor. Drept urmare, recomandăm o atenţie deosebită pentru protecţia împotriva viruşilor (ex: prin scanare) înainte de descărcarea de date şi documente de pe website.

Pefoc nu răspunde de greşelile sau erorile serviciilor oferite pe website-ul Bistritaseminee.ro, independente de responsabilităţile sale, nici de validitatea acestora.


 
5. Prevederi şi declaraţii
Prevederile şi declaraţiile de pe acest website au fost încheiate în concordanţă cu misiunea şi principiile noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale obţinute de Pefoc pot să difere considerabil faţă de aceste prevederi şi declaraţii deoarece depind de o serie de factori de natură macroeconomică şi competitivă, care sunt, în unele cazuri, independente de controlul Pefoc. Fără a aduce prejudicii obligaţiilor legale prin amendarea prevederilor şi declaraţiilor, Pefoc nu urmăreşte să actualizeze toate prevederile şi declaraţiile conţinute de acest website.